Naar SportclubSilvoldeTV  Naar het fotoboek   Naar de twitterpagina   Naar de facebookpagina Zoeken in de website  Login leden  

b_300_0_16777215_00_images_stories__images_375x250_intro_ledenvergadering_ledenvergadering.jpg

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SPORTCLUB SILVOLDE
 
Geachte leden,
 
Hierbij nodigt het bestuur van Sportclub Silvolde u uit voor de algemene ledenvergadering welke wordt gehouden op maandag 13 november 2017 om 20.00 uur in ons clubhuis.
 
 
Agenda:
 1.    Opening
 2.    Bestuursmededelingen
 3.    Notulen ledenvergadering 12-6-2017
 4.    Financieel jaarverslag 2016-2017
 5.    Verslag kascommissie
 6.    Verkiezing kascontrole commissie
 7.    Aftredende bestuursleden (zie schema)
 8.    Huldiging jubilarissen
 9.    Rondvraag
10.  Sluiting
 
 
Toelichting op de agenda
 
3 De notulen van de voorjaarsvergadering 2017 zijn voorafgaand aan de vergadering vanaf 19.30 uur te verkrijgen in het clubhuis.
 
 

functie Naam Herbenoemd Rooster
Voorzitter interim Vincent Aalders 2015 (nieuw) 2018
Penningmeester Edwin Tangelder 2015 (nieuw) 2018
Secretaris Harold Sloot 2017 2020
Bestuurslid Sander Gries 2017 2020
Bestuurslid Roy Liebrand 2017 2020
bestuurslid Ian Ouwerkerk 2016 (nieuw) 2019
Bestuurslid Teun Alberts aftredend 2017
Bestuurslid Theo Jansen 2017 2020
Bestuurslid Francis van Aken 2016 (nieuw) 2019
Bestuurslid Sander Klomberg 2016 (nieuw) 2019

 
Bestuur sportclub Silvolde
 
 
Harold Sloot
secretaris

 

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction