Naar SportclubSilvoldeTV  Naar het fotoboek   Naar de twitterpagina   Naar de facebookpagina Zoeken in de website  Login leden  

b_350_0_16777215_00_images_stories__images_seizoenen_20202021_statement.jpg

De afgelopen dagen is er veel aandacht in de (regionale) media inzake de Corona uitbraak in Silvolde. Het bestuur van Spcl. Silvolde heeft zodoende een korte verklaring opgesteld.

Het afscheid van de gebroeders Krosse heeft in de aanloop grote bestuurlijke aandacht gehad. Door het bestuur is er een wel overwogen en bewuste keuze gemaakt het wel door te laten gaan. Mede door het feit dat er tijdens de persconferentie van dinsdag 18 augustus van Rutte en de Jonge geen aanvullende eisen, behoudens in familiekring, werden gesteld. Uiteraard mag een ieder over dit besluit zijn eigen oordeel vormen.

Wij begrijpen dat er door de uitbraak een direct verband wordt gelegd met de gegeven receptie op onze accommodatie, wel betreuren wij dat er op dit moment een bepaalde beeldvorming wordt gegeven omtrent de gebeurtenissen. Het staat voor velen reeds vast dat de uitbraak een direct verband heeft met het afscheid van twee club-iconen en dat er niet is voldaan aan de lokale voorschriften of de RIVM richtlijnen.


De feiten
We hechten er waarde aan om de feiten in deze vervelende situatie met u te delen.
·         Na de wedstrijden was het een besloten receptie die alleen toegankelijk was voor mensen op de gastenlijst, 180 mensen
·         We hadden geen vergunning nodig
·         Bij ingang desinfecteren en persoonlijke gezondheidscheck
·         Bij de ingang kreeg iedere gast een pamflet met regels
·         Er zijn 4 tenten geplaatst (1 grote en 3 kleine) die allen grotendeels open waren
·         Iedereen aan tafel en vaste plek (deels in genoemde tenten en deels in buitenlucht)
·         Looproutes zijn uitgezet en gemarkeerd
·         Naleven van regels door inzet externe handhavers tijdens receptie
·         Avond bestond uit speeches en tonen van filmbeelden
·         Stemmingsmuziek, geen verzoekjes en niet dansen
·         23.30 uur ging muziek uit en 0.00 uur was iedereen van sportpark af

Besmettingen
Inmiddels 10 dagen later kunnen wij stellen dat er 10 selectiespelers besmet zijn geraakt. Omdat de selectie in de afgelopen periode meerdere voetbal activiteiten heeft gehad is het aannemelijk dat bron van de besmetting gezocht moet worden rond die activiteiten.De besmettingen die naast de selectiespelers zijn ontstaan zijn te betreuren en voor zover onze informatie reikt, op 1 na, terug te herleiden naar de naaste familieleden. Wij achten de kans ook zeer aannemelijk dat de besmetting niet op de receptie heeft plaatsgevonden.Neemt niet weg dat wij als bestuur van Sportclub Silvolde onze verantwoording nemen. Een erg vervelende situatie en toont wederom aan hoe kwetsbaar wij als club en maatschappij zijn.

Toekomst
Voor alle betrokkenen is het nu van het eerste belang om eensgezind te zorgen dat deze uitbraak een halt wordt toegeroepen. Als bestuur zijn wij dan ook in nauw overleg met de lokale instanties, GGD en de KNVB en hebben hierin de eerste maatregelen getroffen. Eventuele verdere maatregelen zullen middels de website en sociale media worden gecommuniceerd.

Met de gemeente hebben we afgesproken, om op een nader te bepalen tijdstip, de totstandkoming van afscheidsreceptie te bespreken.

Als bestuur benadrukken wij dat naar eer en geweten is gehandeld. Wij bieden onze welgemeende excuses aan alle betrokkenen die direct of indirect zijn geraakt. We wensen de getroffenen een spoedig herstel toe.

Op een gezonde toekomst!

Sportieve groet,
Bestuur Spcl. Silvolde
Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction