Naar SportclubSilvoldeTV  Naar het fotoboek   Naar de twitterpagina   Naar de facebookpagina Zoeken in de website  Login leden  

b_300_0_16777215_00_images_stories__images_375x250_intro_ledenvergadering_ledenvergadering.jpg

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SPORTCLUB SILVOLDE
 
Geachte leden,
 
Hierbij nodigt het bestuur van Sportclub Silvolde jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op maandag 14 september 2020 om 20:00 uur in het clubhuis.
 
 
Agenda 

 

 1.       Opening
 2.       Bestuursmededelingen
 3.       Notulen ledenvergadering 30 september 2019
 4.       Financieel verslag 2019-2020
 5.       Verslag kascommissie / verkiezing nieuw lid. Joost Thuis is aftredend.
 6.       Jaaragenda 2020-2021
 7.       Samenwerking Terborg-Silvolde
 8.       Begroting en vaststellen contributie 2020-2021
 9.       Bestuursverkiezing, Roy Liebrand en Harold Sloot treden af en zijn niet herkiesbaar
10.       Jubilarissen.  
11.       Rondvraag.
12.       Sluiting

Aangezien we nu 1 x per jaar een ledenvergadering houden stellen wij uw komst erg op prijs, op deze vergadering kunt u uw mening uitspreken.

 

Toelichting op de agenda

 

3.         De notulen van de najaarsvergadering 2019 zijn voorafgaand aan de vergadering vanaf 19:30 uur te verkrijgen in het clubhuis.Bestuur sportclub Silvolde
 
 
Harold Sloot
secretaris

 

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction