Naar SportclubSilvoldeTV  Naar het fotoboek   Naar de twitterpagina   Naar de facebookpagina Zoeken in de website  Login leden  

b_300 thumb_0_16777215_00_images_stories__images_seizoenen_20192020_algemeen_contributieinning.jpg

Beste sportvrienden,

Langzamerhand zijn we weer mondjesmaat begonnen met het beoefenen van onze favoriete sport.  Het coronavirus is echter nog niet verdwenen. Nog steeds zijn de gevolgen op korte en langere termijn nog moeilijk te overzien.

Wij als bestuur zitten niet bij de pakken neer en zijn nog steeds vol vertrouwen dat wij deze periode goed doorkomen. Gezamenlijk, bestuur en leden, moeten we dit oppakken en ervoor zorgen dat onze club een goede toekomst tegemoet kan zien, te beginnen bij het komende seizoen 2020-2021. 

 

Contributie

Zoals al eerder aangegeven hebben wij besloten om de contributie voor het 4de kwartaal van dit aflopende voetbal jaar 2019-2020 wel te innen, maar op een later tijdstip. Voor de club zijn de bijbehorende inkomsten belangrijk omdat veel vaste kosten doorlopen, terwijl de inkomsten voor een deel teruglopen. Hierdoor staan we met elkaar voor grote uitdagingen en doen we een beroep op ieders solidariteit.

Op korte termijn zal de 4e (laatste) termijn van de contributie van seizoen 2019-2020 worden geincasseerd. Wat praktische zaken en toelichting hierbij:

·         Deze 4e termijn heeft betrekking op de periode april t/m juni 2020 (termijn 1 tot en met 3 gaat over de maanden juli 2019 tot en met maart 2020, de termijnen gaan dus niet op basis van kalenderjaar).

·         Zoals op het afmeldingsformulier staat kan afmelden als lid alleen per seizoen. Wanneer u uzelf, uw zoon of dochter halverwege een seizoen wilt afmelden, dan bent u contributie verschuldigd over het gehele seizoen. Dat betekent dat leden die zich inmiddels hebben afgemeld nog wel deze 4e termijn zijn verschuldigd.

·         Bij de incasso van de eerste 3 termijnen is er iets fout gegaan waardoor er voor kinderen uit de geboortejaren 2001, 2003 en 2007 een verkeerde (te hoge) contributie is toegepast. Dit wordt gecorrigeerd in de laatste (4e) termijn.

 

Tot zover de stand van zaken. Fijne vakantie alvast en tot volgend seizoen.

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction