Naar SportclubSilvoldeTV  Naar het fotoboek   Naar de twitterpagina   Naar de facebookpagina Zoeken in de website  Login leden  

b_300 thumb_0_16777215_00_images_stories__images_498x332_headlines_infobuttons_mededeling_bestuur.jpg

Beste sportvrienden,

Het zijn bizarre tijden! Tot voor enkele weken geleden waren wij nog volop bezig om onze favoriete sport te beoefenen in teamverband en momenteel zitten wij in een wereldwijde crisis. Het coronavirus treft ons allen, zowel zakelijk als privé, hard en de gevolgen op lange termijn zijn nog moeilijk te overzien. Deze gevolgen zullen we samen moeten dragen.

Op korte termijn betekent dit dat de voetbalcompetities niet afgemaakt worden dit seizoen en dat er vooralsnog geen team activiteiten mogen plaatsvinden. Er wordt door de overheid en KNVB hard gewerkt aan een pakket van steunmaatregelen. De inhoud en timing ervan zijn nog niet helemaal duidelijk, de grootste financiële klappen zullen wij als club zelf moeten opvangen.

De minister-president heeft in zijn toespraken de mensen opgeroepen om elkaar te helpen waar dat kan, ons gezonde verstand te gebruiken. Het is een tijd waar wij elkaar moeten vinden, over meningsverschillen en tegenstellingen heen. Een tijd om het gezamenlijke belang boven het eigen belang te stellen.

Wij als bestuur nemen deze boodschap ter harte, gaan niet bij de pakken neerzitten en zijn vol vertrouwen dat wij deze periode goed doorkomen. Wij, bestuur en leden, moeten dit samen oppakken en ervoor zorgen dat onze club een goede toekomst tegemoet kan zien. Met de focus op afronden van dit seizoen (organisatorisch) en het vizier richten op het komend seizoen 2020-2021.

Wij vragen jullie daarom nadrukkelijk mee te denken in de moeilijke opgave waar we voor staan. Hieronder een aantal maatregelen die we nu nemen om er in de toekomst sterker uit te komen. We zullen jullie periodiek op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en maatregelen richting het nieuwe seizoen.

Contributie
Wij hebben besloten om de contributie voor het 4de kwartaal van dit aflopende voetbal jaar op een later tijdstip te innen. Waarom hebben wij besloten om wel te innen?

Veel vaste kosten lopen door voor de club, terwijl de inkomsten voor een heel groot deel teruglopen. Hierdoor staan we met elkaar voor grote uitdagingen en doen we een beroep op ieders solidariteit. Zo dragen jullie als leden ook bij aan de continuïteit van de club zodat we met z’n allen - zodra de situatie het toelaat – weer terecht kunnen op de velden!

Activiteiten
Vooralsnog hebben wij alle geplande activiteiten voor dit seizoen afgelast. Het doel is om het nieuwe seizoen af te gaan trappen met onder andere een variant op het pupillenkamp en een vrijwilligersavond. Na 28 april weten wij welke maatregelen gaan gelden en zullen wij, indien mogelijk, data plannen waarop activiteiten doorgang kunnen vinden.

Trainers en vrijwilligers
We gaan in gesprek met trainers en vrijwilligers over (nog) te ontvangen vergoedingen, onze ambitie is om deze gewoon te betalen.

Het moge duidelijk zijn dat wij achter de schermen met meerdere zaken bezig zijn. Wij zijn o.a. in gesprek met de gemeente over de betaling van huur van de velden, hiervan weten wij inmiddels dat hierover een positieve uitspraak is gedaan.
Met de groenmakers zijn we in gesprek over het naar voren halen van het onderhoud, alle overheidsmaatregelen worden tegen het licht gehouden en waar mogelijk aangevraagd. De inventarisatie van voorraden in de kantine is gedaan en niet in de laatste plaats hebben wij aandacht voor onze gewaardeerde sponsoren.

Ook leggen wij ons oor te luister bij onze buurtverenigingen.
Zoals gezegd zijn het ongekende bizarre tijden. Wij als bestuur zullen onze krachten bundelen om deze periode door te komen. Wij verwachten ook van onze leden, die onze club een warm hart toedragen, mee te denken in deze tijd en begrip hebben voor de maatregelen die wij noodgedwongen moeten nemen.
Wij begrijpen dat er onzekerheden zijn maar één ding is volstrekt duidelijk: de opgave is enorm groot en we moeten dit echt samen doen.
Pas goed op jezelf en let op elkaar!!

Het bestuur
Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction