Naar SportclubSilvoldeTV  Naar het fotoboek   Naar de twitterpagina   Naar de facebookpagina Zoeken in de website  Login leden  

alt

Als u leden wilt aan-, of afmelden moet u één van onderstaande formulieren gebruiken.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier
Klik hier voor het afmeldingsformulier

Toelichting bij aanmeldingsformulier Sportclub Silvolde

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Vul dit blokvolledig in. Het gegeven “identiteitsbewijs” moet alleen worden ingevuld door personen van 16 jaar of ouder. Een kopie van dit identiteitsbewijs moet bij dit formulier worden gevoegd. Indien dit ontbreekt, is aanmelding bij de KNVB niet mogelijk.
 
SOORT LIDMAATSCHAP
Sportclub Silvolde kent naast spelende leden ook niet spelende leden. Het lidmaatschap geldt voor het verenigingsjaar dat loopt van 1juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Het wordt stilzwijgend verlengd, indien niet, tenminste één maand voor afloop van het verenigingsjaar schriftelijk opzegging heeft plaatsgevonden.

MEDISCHE INDICATIE
Wij streven ernaar om ieder lid met veel plezier te kunnen laten voetballen. Indien ons nieuwe lid ‘medische problemen’ heeft, zouden we hiervan graag op de hoogte zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ADHD, het gebruiken van bepaalde medicijnen, onzekerheid, bepaald gedrag of anderszins. Zo kunnen de trainers daar waar mogelijk er rekening mee houden en ervoor zorgen dat het plezier voorop blijft staan!
 
OVERSCHRIJVINGSFORMULIEREN
Indien u in de laatste 3 jaar in competitieverband voor een andere vereniging bent uitgekomen, dan kunt u voor Sportclub Silvolde uitkomen nadat de KNVB daartoe formeel overschrijving heeft verleend.
Pupillen, die de afgelopen 3 jaar lid zijn geweest van een andere voetbalvereniging, moeten samen met dit aanmeldingsformulier een “pupillenverklaring” inleveren, ingevuld door de oude (te verlaten) vereniging.
Junioren en senioren, die de afgelopen 3 jaar lid zijn geweest van een andere voetbalvereniging moeten samen met dit aanmeldingsformulier een door de oude vereniging ingevuld “verzoek om overschrijving veldvoetbal” inleveren.
 
BETALING CONTRIBUTIE
De betaling van de contributie verloopt bij voorkeur via automatische incasso. Het bedrag wordt omstreeks september/oktober automatisch van uw rekening afgeschreven. Dit is gemakkelijk voor u, omdat u dan op tijd betaalt en belangrijk voor ons, omdat het ons veel administratieve rompslomp bespaart.
In het geval van geen automatische incasso, worden er € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering van Sportclub Silvolde.
Er is een contributieverplichting tot het einde van het volledige seizoen. U bent bij opzegging voor het hele seizoen contributie verschuldigd.
 
SPELERSPAS
Alle spelende leden van 11 jaar en ouder moeten per 1 januari 2007 beschikken over een spelerspas van de KNVB. Indien u voor de eerste keer lid wordt, zal deze pas worden aangevraagd gelijk met de inschrijving bij de KNVB. U dient daarom bij dit formulier een originele pasfoto te voegen en tevens dient u gelijktijdig de met de pas gemoeide onkosten van € 3,00 te betalen. Zet op de achterzijde van de pasfoto met potlood uw naam en geboortedatum. Op de spelerspas zullen de persoonlijke gegevens van het lid worden vermeld. Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier en het aangaan van het lidmaatschap bij Sportclub Silvolde stemt u er, mee in dat deze persoonlijke gegevens door de KNVB gebruikt mogen worden voor publicatie op de spelerspas.

INLEVEREN
Zorg dat het formulier volledig is ingevuld en dat pasfoto en indien nodig een kopie van een identiteitsbewijs niet ontbreekt. Lever deze vervolgens direct na het invullen van het aanmeldingsformulier in bij de ledenadministratie. Zo bent u verzekerd van een soepele en correcte aanmelding en kunt u snel actief zijn op ons sportpark.
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met Gerda Epping van de ledenadministratie. Alle contactgegevens treft u aan de onderzijde van het aanmeldformulier aan.
 
Wij begroeten u graag als nieuw lid op sportpark de Munsterman!

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction